Gelukszoekers

Project afb
Production Design

Joyce van Diepen
Wonder en Wonder

Project afb
Production Design

Joyce van Diepen
Wonder en Wonder

To read the English version click here

Gelukszoekers
TV Film – 90 min

Wanneer Harko de laatste meiden zijn door aardbevingen geteisterde Groningse dorp ziet verlaten, komt een bus asielzoekers het dorp binnenrijden. Onder deze ‘gelukzoekers’ is Faiza, die strijdt voor een verblijfsstatus. Terwijl Harko’s moeder helemaal in beslag wordt genomen door ‘haar scheur’ in de muur, wordt de jonge Groninger verscheurd tussen de loyaliteit naar zijn vrienden en zijn ontluikende liefde voor Faiza. Hun kansen worden in deze ontroerende romantische komedie kleiner, naarmate Groningen wegzakt en de weerzin tegen gelukzoekers toeneemt.

English version

Gelukszoekers
TV Film – 90 min

As Harko watches the last girls leave his earthquake-torn village in Groningen, a bus full of asylum seekers enters the village. Among these ‘fortune seekers’ is Faiza, who fights for a permanent citizenship. While Harko’s mother is completely preoccupied by ‘her crack’ in the wall, the young Groninger is torn between his loyalty to his friends and his budding love for Faiza. Their chances gradually diminish in this moving romantic comedy, as Groningen is sinking and the aversion to asylum seekers grows.